Fanzia Ascella - Mira

Mira har varit på foder och fick en kull hos mig 2012. Alla i hennes kull är friröntgade med A på höfter och ua på armbågar. Hennes dotter Nike (Fanzia Berenike) har fått en kull valpar 2015.

Mira är friröntgad med B på höfter och Ua på armbågarna. Hon är även ögonlyst ua (2013).